top of page

Partnerskap

Ingå ett partnerskap med oss så har ni alltid prioriterad tillgång till våra tjänster och möjligheten att nyttja vår experts för bollplank, kommunikativ och strategisk rådgivning. 

I bland kanske det bara behövs ett par extra ögon eller input på en text, ett pressutskick, eller någon fråga kring hållbarhet som kräver ett snabbt svar. Oavsett vad det gäller innebär ett partnerskap en express tillgång till vår expertis och tjänster. Ett extra stöd och resurs helt enkelt. 

Partnerskapet innebär ett rabatterat timarvode och att vi alltid lämnar tid för att kunna utföra rapporter eller andra tjänster även på kort varsel. 

Partnerskapet kan bli en stärkande symbol i er hållbarhetskommunikation. Genom att visa att ni ingått ett partnerskap med oss visar ni också på att ni har tagit ett konkret engagemang och menar allvar med ert hållbarhetsarbete. 

 

Med ett partnerskap erhåller ni även vissa förmåner och tillgång till våra samarbetspartners 

Våra partners

2050 Consulting

 

Climate Impact Partners 

NAAVA

Position Green

Office Recycling 

Orbital Showers 

Vårt ordinarie timarvode 2023 är 1550 kr. Exkl Moms

Vi erbjuder följande nivåer av partnerskap 

BASIC 

Ni förbinder er att boka minst 20 konsulttimmar under en 10 månaders period. 50% betalas i förskott vid partnerskapets tecknande.

 

 • 75 kr / h i rabatt på timarvode. Ex Moms. 

 • Prioriterad access och tillgänglighet 

 • Ni får använda vår partnerskap logotyp för att stärka er hållbarhets kommunikation. 

 • Fri konsultering och utbildning kring klimatkompensering 

 • Tillgång till förmåner från våra partners 

FULLT PARTNERSKAP

Ni förbinder er att boka minst 50 konsulttimmar under en 10 månades period. 50% betalas i förskott vid partnerskapets tecknande. 

 • 150 kr / h i rabatt på timarvode. Ex Moms. 

 • Prioriterad access och tillgänglighet 

 • Ni får använda vår partnerskap logotyp för att stärka er hållbarhets kommunikation. 

 • Fri konsultering och utbildning kring klimatkompensering 

 • Tillgång till förmåner och rabatter från våra partners 

 • Förmåner i Eco Now House 2.0  

ADVANCED PARTNER

Ni förbinder er att boka minst 100 konsulttimmar under en 12 månades period. 50% betalas i förskott vid partnerskapets tecknande. 

 • 175 kr / h i rabatt på timarvode. Ex Moms. 

 • Prioriterad access och tillgänglighet 

 • Ni får använda vår partnerskap logotyp för att stärka er hållbarhets kommunikation. 

 • Fri konsultering och utbildning kring klimatkompensering

 • Fri nulägesanalys och åtgärdsförslag värde ca 40 000 kr

 • Rabatterad klimatkompensering  

 • Tillgång till förmåner och rabatter från våra partners 

 • Förmåner i Eco Now House 2.0  

bottom of page