Hållbarhetsexpertis via 

abonnemang  

Hållbarhet är komplext. Begreppet är extremt brett och innefattar sociala, ekologiska, etiska och ekonomiska aspekter. Detta kräver inte bara djup förståelse och kompetens inom de respektive områdena, hållbarhet innefattar också att man är lyhörd och uppdaterad på de senaste nyheterna, duktig på framtidsspaning och riskanalys. Hållbarhet handlar också om kommunikation, PR och varumärkesbyggande. Sammantaget är det orealistiskt att förvänta sig all denna kunskap från en eller ens ett par anställda, det är där vi kommer in. Vår roll är att samordna allt detta med ett nätverk av dem som kan sina nischområden absolut bäst. Vi är spindeln i nätet som kan en hel del om det mesta inom hållbarhet men framförallt har vi samarbete med experter för respektive  spjutspetskompetens.  

Hållbar utveckling handlar om så mycket mer än bara att hålla koll på företagets utsläpp och att utforma en miljöpolicy. Oavsett om du är ett litet bolag som inte har möjligheten att anställa en person för att ansvara för hållbarhetsfrågorna, eller om ni är ett stort bolag som har en hel avdelning för hållbarhet så är vår abonnemangs tjänst något som kan vara till stor nytta.  Det lilla bolaget kanske kan behöva hjälp med grundläggande strategier, få hjälp att kickstarta sitt hållbarhetsarbete, bolla texter och formuleringar för att inte utrycka sig fel eller bli föremål för greenwashing, få hjälp med lättare beräkningar etc. Det större bolaget kan ha glädje av 3e parts granskningar, avlastning, trendspaning, idéspruta och bollplank med en utomstående expertis som kan se med andra ögon och framförallt bidra med ett extra validerande eller omdöme - 3e parts granskningen är oerhört viktig för trovärdigheten när det kommer till klimat och hållbarhet. 

Hur fungerar det i praktiken ?!

Hållbarhetskonsult via abonnemang kan bokas per månad eller per år enligt nedanstående nivåer. Det går itne att boka flera abonnemang i samma företag för att tillgodogöra sig fler timmar. 

Per månad

Nivå: 1
3900 SEK / mån
 • Upp till 4 bollplanksfrågor *

 • 4 h konsulttimmar **

 • Rabatt på alla produkter *** 

 • Fri genomgång/kurs kring klimatkompensering

Abonnemanget fortlöper automatiskt med en månads uppsägning. 

Nivå: 2
6000 SEK / mån
 • Upp till 8 bollplanksfrågor *

 • 7 h konsulttimmar **

 • Rabatt på alla produkter *** 

 • Fri genomgång/kurs kring klimatkompensering

 • Månatlig trendspaning rapport 

Abonnemanget fortlöper automatiskt med en månads uppsägning. 

Nivå: 3
9 800 SEK / mån
 • Upp till 12 bollplanksfrågor *

 • 10 h konsulttimmar **

 • 1h experttimme **

 • 50% av outnyttjade timmar kan överföras till nästa period.

 • Rabatt på alla produkter *** 

 • Fri genomgång/kurs kring klimatkompensering

 • Månatlig trendspaning rapport med anpassade nyheter för er bransch. 

Abonnemanget fortlöper automatiskt med en månads uppsägning. 

Års abonnemang

Nivå: 1
40 000 SEK / år
 • 6 bollplanksfrågor per månad *

 • 40 h konsulttimmar **

 • 5 h experttimmar **

 • Rabatt på alla produkter *** 

 • Fri genomgång/kurs kring klimatkompensering

 • Månatlig trendspaningsrapport

Abonnemanget fortlöper ej automatiskt.

Nivå: 2
66 500 SEK / år
 • Upp till 10 bollplanksfrågor per månad*

 • 60 h konsulttimmar **

 • 3 h experttimmmar **

 • Rabatt på alla produkter *** 

 • Fri genomgång/kurs kring klimatkompensering

 • Månatlig trendspaningsrapport 

Abonnemanget fortlöper ej automatiskt 

*    ”Bollplanksfrågor innebär att ni som kund kan skicka fråga via email som kräver kortare svar eller överblick. Det kan vara en kommentar till en formulerad mening, eller allmän fundering som helt enkelt kan återkopplas till med vändande svar. Som tumregel en arbetsinsats som kräver mindre än 5 min.

**   Vi bokför alla arbetstimmar och redovisar dessa. Arbetstid räknas från varje påbörjad halvtimme avrundat uppåt. Experttimmar inkluderar våra externa partners där vi behöver ta in spjutspetskompetens för mer avancerade uträkningar / förfrågningar. Vi meddelar när antalet timmar per period närmar sig sitt slut. För nivå 1-2 månadskunder och nivå 1 årskunder faktureras eventuellt överstigande konsulttimmar med  ordinarie pris 1300 kr Exklusive moms / timme. För nivå 3 månadskunder och nivå 2 årskunder är ev efterfrågande extra timmar reducerade till 1250 kr /h Ex moms. 

***   Produkter är tex kontorsåtervinning, elbilsladdare, Naava växtväggar mm. 

Anmäl ert intresse för ovanstående tjänster genom att fylla i formuläret nedan alternativt maila till info@econow.se  eller ring in på 0704284968 
Intresseanmälan abonnemang

info@econow.se                         + 46 704284968