top of page

 kommunikation
& event

Hållbarhet handlar till stor del om kommunikation. Det finns en anledning till att både Greenwashing och Greenhushing  är etablerade termer. Våga berätta det ni gör så ni kan inspirera andra och visa att ni tar ansvar, men säg inte fel saker eller påstå att ni är bättre än vad ni är. Inte alltid så lätt. Rapporteringskraven, hållbarhetsrapporten, klimatinvesteringarna, miljö och klimatmålen - i slutändan handlar alla dessa delar om kommunikation. Vi agerar bollplank, partner, regelverk och stöd till våra kunder. Anlita oss vid behov per timme eller inled ett partnerskap. 

Event är också en viktig del av kommunikation. Oavsett om det handlar om en kick-off, lansering, galapremiär, konferens eller en festival så ser till vi till att det blir utfört professionellt & med hänsyn till hållbarhet, klimat och  miljö

Tax Income Reports

Rapporter man förstår

Vi har ett koncept vi kallar pedagogiska rapporter, eller kort och gott "rapporter man förstår". 

Det finns en rad termer och olika typer av klimatrapporter, livscykel beräkningar och miljökonsekvensbedömningar. Inte helt sällan blir dessa väldigt opedagogiskt utformade och svåra för beställaren att förstå, eller åtminstone svåra att förstå hur man ska nyttja kommunikativt. 

Här kan ni se exempel på en rapport vi tagit fram för att vara mer begripligt och kommunikativt användningsbar.  

_MG_7039.jpg

Invigning & event

Vi har många års erfarenhet av att arrangera event och invigningar och en relativt unik expertis att arrangera dem utifrån ett hållbarhets perspektiv. 

Genom året har vi hunnit med över 50 event och invigningar; alltifrån mässor och seminarier till röda mattan invigningar och kändis-fester. Event är ofta ett effektivt sätt att lansera eller fira en nyhet, produkt eller satsning.  

Vi ser till att eventet blir hållbart genomfört och genomtänkt  

Så använder ni oss 
som partner 

Med vår hjälp undviker ni risken att få kritik för att ni säger fel saker, anklagas för greenwash eller att eventet som ska lansera er gröna nyhet bjuder på importerat rött kött. 

Som partner är Eco Now en ständigt tillgänglig resurs som kan korrekturläsa texter, slogans och pressreleaser utifrån ett hållbarhets perspektiv, innan de går iväg. Vi kan även utforma utkast, redaktionella texter och produktinformation. Ni som kund väljer själva i vilken utsträckning ni vill nyttja oss, vi kan vara ett stöd och komplement till eventuell kommunikation och PR byrå ni jobbar med idag, eller ett alternativ. 

Som partner har ni prioriterad tillgång och ett lägre timpris arvode. Som partner garanterar ni att boka ett visst antal timmar per år varav ni betalar 50% av dessa vid partnerskapets början. Partnerskap innefattar inte bara våra tjänster inom kommunikation och event utan även beräkningar, strategisk rådgivning mm. 

Läs mer om våra partnerskap 

Hållbara event & projekt

Eco Now initierar emellanåt egna event och projekt men framförallt kan vi anlitas för att genomföra ett event eller projekt där hållbarhetsaspekten är av vikt. Det kan handla om att det är en hållbar produkt eller lansering som ska kommuniceras i anslutning till ett event eller pressaktivitet  - då är det viktigt att både att nå ut med budskapet och nyheten, och att aktiviteten i sig är noga genomtänkt för att spegla budskapet och nivån av hållbarhet. Ofta vill man kanske ha koll på hur stor klimatpåverkan eventet har/medför och hur man kan kompensera för denna påverkan. Det kan givetvis ocksp handla om en aktivitet, mässa, fest eller liknande som man helt enkelt vill ska vara genomförd på ett så hållbart och klimatsmart sätt som möjligt. 

 

Att arrangera ett event på ett hållbart sätt inkluderar allt från val av lokal, hur gästerna tar sig till lokalen, hur återvinning sköts, hur mycket el som förbrukas, vilken mat som serveras och vad den serveras med/på. Utöver det praktiska så kan vi också tillhandahålla kockar, underleverantörer, fotografer, DJs och rekvisita. Önskas konferencierer, artister eller kändisar som gäster så kan vi tillhandahålla det också. Kontakta oss för mer information eller offert. 

Rapportering & beräkning
som
kommunikation 

Rapporter och beräkningar blir en allt viktigare del av företagets kommunikation och transparens. Vi hjälper gärna till att fram hållbarhetsrapporten, utföra GHG beräkningarna så ni vet vad er verksamhet ger upphov till för utsläpp enligt scope 1,2 och 3. Vi kan agera stöd till CSRD rapporteringen eller ta fram LCA och EPD för era produkter.  

Med fördel kan vi även rådgöra hur ni nyttjar och kommunicerar hållbarhetsrapporten på bästa sätt. Vi värdesätter rapporter både våra och era kunder faktiskt kan förstå.  

CSRD

Bilder från våra event 

Tryck på bilden för större format och textinformation 

bottom of page