top of page

Event & kommunikation

Tax Income Reports

Rapporter man förstår

Vi har ett koncept vi kallar pedagogiska rapporter, eller kort och gott "rapporter man förstår". 

Det finns en rad termer och olika typer av klimatrapporter, livscykel beräkningar och miljökonsekvensbedömningar. Inte helt sällan blir dessa väldigt opedagogiskt utformade och svåra för beställaren att förstå, eller åtminstone svåra att förstå hur man ska nyttja kommunikativt. 

Här kan ni se exempel på en rapport vi tagit fram för att vara mer begripligt och kommunikativt användningsbar.  

_MG_7039.jpg

Invigning & event

Vi har många års erfarenhet av att arrangera event och invigningar och en relativt unik expertis att arrangera dem utifrån ett hållbarhets perspektiv. 

Genom året har vi hunnit med över 50 event och invigningar; alltifrån mässor och seminarier till röda mattan invigningar och kändis-fester. Event är ofta ett effektivt sätt att lansera eller fira en nyhet, produkt eller satsning.  

Vi ser till att eventet blir hållbart genomfört och genomtänkt  

När rätt blir fel

Att kommunicera rätt när det kommer till hållbarhet är otroligt viktigt, några som lärt sig det den hårda vägen är Arla som fick antipriset " Årets Matbluff " 2021. 

Trotts att Arla rent krasst använde ett vetenskapligt korrekt utryck och hade beräkningar och underlag att backa upp sitt påstående så gick kampanjen Netto noll klimatavtryck inte hem, utan uppfattades som en bluff. 

Det finns flera anledningar till detta, en av dem är att branschtermer sällan går väl hem eller förstås av slutkonsumenter. Rädslan för att göra fel gör att många inte vågar vare sig göra eller kommunicera något alls, vilket kan få en minst liga negativ utveckling och effekt på längre sikt.

 

Att kommunicera de bra saker man gör är A och O för att väcka inspiration och för att höja värdet på sitt varumärke. Kanske till och med en förutsättning för investerare.  För undvika att säga fel saker men samtidigt kunna kommunicera båda vad man gör och vill göra behövs en partner som kan hållbarhet. Som kan både hållbarhet, kommunikation och strategi  och på ett smärtfritt sätt 

kan föra den dialogen med företagsledning, PR firmor, reklamfirmor och content managers. 

775281.jpeg

Äkta Vara nominerar varje år olika aktörer för antipriset "Årets Matbluff". Det är vanliga konsumenter som sedan får gå in och rösta på vilken kandidat man tycker är värst. Vinnaren, eller kanske förloraren 2021 blev Arla

Så använder ni oss 
som partner 

Med vår hjälp undviker ni risken att få kritik för att ni säger fel saker, anklagas för greenwash eller att eventet som ska lansera er gröna nyhet bjuder på importerat rött kött. 

Som partner är Eco Now en ständigt tillgänglig resurs som kan korrekturläsa texter, slogans och pressreleaser utifrån ett hållbarhets perspektiv, innan de går iväg. Vi kan även utforma utkast, redaktionella texter och produktinformation. Ni som kund väljer själva i vilken utsträckning ni vill nyttja oss, vi kan vara ett stöd och komplement till eventuell kommunikation och PR byrå ni jobbar med idag, eller ett alternativ. 

Som partner har ni prioriterad tillgång och ett lägre timpris arvode. Istället garanterar ni ett visst antal timmar per år varav ni betalar 50% av dessa vid partnerskapets början. Partnerskap innefattar inte bara våra tjänster inom kommunikation och event utan även beräkningar, strategisk rådgivning mm. 

Läs mer om våra partnerskap 

Hållbara event & projekt

Eco Now initierar emellanåt egna event och projekt men framförallt kan vi anlitas för att genomföra ett event eller projekt där nivån av hållbarhet är av vikt. Det kan handla om att det är en hållbar produkt eller lansering som ska kommuniceras i anslutning till ett event eller pressaktivitet  - då är det viktigt att både att nå ut med budskapet och nyheten, och att aktiviteten i sig är noga genomtänkt för att spegla budskapet och nivån av hållbarhet. Det kan också handla om en aktivitet, mässa, fest eller liknande som man helt enkelt vill ska vara hållbart genomförd. 

 

Att arrangera ett event på ett hållbart sätt inkluderar allt från val av lokal, hur gästerna tar sig till lokalen, hur återvinning sköts, hur mycket el som förbrukas, vilken mat som serveras och vad den serveras med/på. Utöver det praktiska så kan vi också tillhandahålla kockar, underleverantörer, fotografer, DJs och rekvesita. Önskas konferencierer, artister eller kändisar som gäster så kan vi tillhandahålla det också. 

Bilder från våra event 

Use us for your next event 

Eco Now originates from an event and communication company. Our roots newer left and communication, PR and event is still a part of our business and incorporated in many fo the services we provide. Over the years we have arranged seminars, conferences, fairs, Earth Hour events and press openings. From 20 attendees to over 30 000.  Creativity and sustainanabilty are our key words when organizing events. We can perferably be involved in early stage contributing with idea, concept and organization. Just as well we can just make sure your already planned event are executed as sustainable as possible. Our services include options such as CO2 emission calculations, waste and recycling services, transportation, rent of material, venue and menue suggestions. In close cooperation with our event company DNA and Grillmässan we have access to famous chefs and food profiles. If you want press attention, celebrity guests and influencers to attend we can arrange for that as well!

bottom of page