THE OFFSETTING  SCHOOL

Här går vi igenom allt du behöver veta om klimatkompensering och vad man bör tänka på innan man väljer vilken typ av projekt man ska investera i. 

Projekt som hindrar utsläpp 

Negativa utsläpp 

vad är klimatkompensering & varför behövs det?

FNglobala mål

Vad är klimatkompensering? 

Klimatkompensering eller "offsetting" som det heter på engelska innebär att man kompenserar för de utsläpp i växthusgaser man ger upphov till genom att binda eller förhindra att samma mängd släpps ut någon annanstans. Växthusgaserna påskyndar en global uppvärmningen med för oss människor potentiellt förödande konsekvenser. Parisavtalet och FNs klimatpanel har bedömt att vi globalt måste lyckas halvera våra utsläpp innan 2030 för att den globala uppvärmingen inte skall överstiga nivåer som skapar en snöbollseffekt som inte går att hejda. 

                       Varför behövs klimatkompensering?  

Kompensering skall och kan aldrig ersätta arbetet med att minska sina egna eller verksamhetens utsläpp, men den globala uppvärmningen väntar inte. Även om alla skulle minska sina utsläpp till 0 idag ligger växthusgaserna kvar i ca 100 år i atmosfären och för de allra flesta så kommer man inte lyckas halvera sina utsläpp med 50% på 10 år. Att komma ned till noll i utsläpp är i princip omöjligt dessutom, däremot finns flera åtgärder framförallt i utvecklingsländer där man drastiskt kan minska utsläppen och det är sådana projekt som bland annat utgör Klimatkompenseringsmöjligheter och alltså är en högst nödvändig åtgärd.

Olika typer klimatkompensering   

Projekt som hindrar utsläpp 
Man skiljer på projekt som hindrar utsläpp och projekt som binder koldioxid. Projekt som hindrar utsläpp äger oftast rum i utvecklingsländer. Tumregeln för att det skall kallas klimatkompensering är att projektet, åtgärderna för att hindra utsläppen, inte hade kunna äga rum utan klimatkompenseringsens finansiering. Denna typ av projekt bidrar ofta också till ökad levnadstandard och har flera sociala värden utöver klimatapsekten.
 
Hushållsförbättrande produkter
En vanlig typ av projekt handlar om hushållsprodukter. Det kan handla om att ersätta fotogenkök med mindre miljöbelastande alternativ eller helt förnybara som tex. soldrivna kokplattor, det kan också vara vattenrenings projekt och liknande åtgärder. Den exakta klimatnyttan är svår att räkna ut och har tidvis kritiserats, därför extra viktigt att välja ett projekt med bra certifiering och gärna projekt som inte bara följs upp av certifieringsgranskarna utan även av firman som förmedlar certifikaten. Vi jobbar för dessa typer av projekt med Natural Capital Partners som väljer sina projekt väldigt noggrant och har blivit utsedda till best offsetting company of the year 10 år i rad. 
Bevarande av skog 
Skog är en av våra största naturliga såkallade kolsänkor. Träd binder koldioxid effektivt, så att bevara skog istället för att skövla den är av stor vikt. Men för fattiga samhällen och utvecklingsländer är skogen en viktig ekonomisk resurs, för att det ska vara ekonomiskt hållbart att bevara skogen behöver den således bevaras och ”köpas upp” .
 
I flera fall finns det värden i att bruka skog, genom att plantera ny skog som effektivt binder koldioxid under sina första år kan man både binda co2 i virket som avverkats om de blir till möbler eller byggmaterial tex samtidigt som de nya träden fortsätter binda koldioxid. Men det är stor skillnad på fauna och biologisk mångfald i uppodlad och snabbväxande skog kontra gammelskog och regnskog som kan ha stått i 100-tals år. Skog som vuxit länge med all sin vegetation är också en kolsänka i betydligt mer omfattande utsträckning än enbart via träden, och det finns många andra aspekter kring biologiskmångfald att ta hänsyn till. Man kan alltså inte ersätta gammelskog och regnskog med planteringar, likväl riskerar tex. Amazonas regnskog ha reducerats med 50-60% inom bara de närmaste 10 åren! Bevarande av denna typ av skog är således av extremt stor vikt. Detta gäller inte bara i utvecklingsländer och för regnskog även gammelskog och urskog i Sverige och Europa är också hotad. Urskog finns i princip inte någon kvar längre. 
Förnybar energi 
Att ersätta fossil eneriförsörjning som till exempel kolkraftverk med förnybara energikällor som vind, vatten och solenergi är ett viktigt led iden globala omställningen. Klimatkompensering omfattar dock bara projekt som annars inte hade ägt rum.  För att ett område ska våga och ha råd att satsa på tex. vind istället för kortsiktigt billigare kolkraftverk är dessa projekt viktiga, men de har sällan några andra direkt sociala värden. Det är också en fråga om beständighet, för att man ska klassa något som klimatkompensering så skall det uppfylla någon form av beständig nytta, vind och solkrafts parker har rent krasst en begränsad livslängd. Viktigt med bra certifieringar som tar dessa aspekter i åtanke. Denna typ av kompensering är i regel den billigaste och bör enligt oss primärt ingå som utfyllnad för att diversifiera en portfölj så man stöder många olika aspekter av hållbarhet och klimatmål. 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Negativa utsläpp

info@econow.se                         + 46 704284968