top of page

Klimatkompensering

Klimatkompensering kallas idag allt oftare för "klimatinvestering" ett trevligare begrepp och strategiskt så som det är tänkt att användas. 

Klimatinvestering handlar nämligen om att investera i framtiden såväl som i företagets hållbarhets profil och kommunikation.  Att utforma rätt typ av av portfolio för bolaget att klimatinvestera i kräver ett visst engagemang för att bli bra, precis som all annan form av investering. 

 

Eco Now är ombud för Climate Impact Partners vilka vunnit utmärkelsen best offset company of the Year 10 år i rad. Men vi har också eget upphandlade och unika kontakter för mer skräddarsydda upplägg eller något unikt eller det absolut senaste inom klimatkompensering.

Kontakta oss
Wind Mills
Winner_Best_Offset_retailer_2019_RGB_edited.jpg

Boka genomgång eller utbildning 

Att boka en enklare genomgång kring klimatkompensering är kostnadsfritt. Vi går igenom grunderna och hur vi jobbar.

 

Vi kan även sätta upp en hel utbildning kring olika former av klimatkompensering. Vi går då igenom termer, olika typer av investerings projekt och hur klimatnyttan skiljer sig, certifieringar, trovärdighet, beständighet, icke krediterade projekt mm. Utbildningen är en dryg timme och kan specialanpassas. Pris 4000 kr för upp till 5 personer.

Kontakta oss

Över 300 projekt

Som ombud åt Climate Impact Partners 

har vi tillgång till hundratals aktiva klimatinvesterings-projekt. 

Vi är dock inte bundna endast till dem och deras projekt, vi har en rad lokala aktörer i flera olika länder vi samarbetar med och letar ständigt upp nya spännande projekt och partners på egen hand.

Även här i Sverige har vi lokala projekt som kan inkluderas i en diversifierad portfölj.  Vi är också ett av få ombud som kan erbjuda Direct Air Capture via världens första aktiva DAC fabrik i Island.

SBTi

Science Based Target Initiative, SBTi, är ett ramverk för företag i syfte att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje  Paris-avtalet. En viktig del av SBTi är att företagets utsläpp ska komma ned till NettoNoll. Då det i princip inte går att komma hela vägen ned till 0 så måste en del av utsläppen kompenseras utanför den egna värdekedjan via klimatprojekt. 

Det är dock reglerat hur stor andel som kan kompenseras i projekt och vilken typ av projekt som är godkända av SBTi. Vi hjälper er att till att ni kan sätta en plan både kortsiktigt och långsiktigt för er klimatinvestering så att den går i linje med SBTi. 

High integrity Carbon Credits 

För att öka trovärdigheten inom klimatkompensering, skärpa tillsyn och utveckling samt säkerställa 

klimatinvesteringsprojektens relevans i omställningen och arbetet att klara Parismålen har ICVCM - integrity council for the volontary carbon market skapats. En oberoende organisation som tagit fram riktlinjer för hur koldioxidkrediter och klimatinvesteringsprojekt ska kunna klassas som "high integrity". Man baserar dessa riktlinjer på 10 grundprinciper. Vi kan se till att era projekt följer dessa principer och utgör high integrity carbon credits. 

Boat tour on Rung Sac Military, Can Gio, Vietnam

Blue Credits 

Blå carbon credits är en form av removal - alltså projekt som tar bort koldioxid från atmosfären. Tillskillnad  trädprojekt så är blue credits kopplade till vatten. Denna typ började bli trendiga och efterfrågade 2022 och är ofta kopplade till Mangrove områden. Flera är fortfarande under utveckling så det finns bara ett fåtal ute på marknaden. Givetvis förmedlar vi flera av dessa. 

Beautiful Nature

Biodiversitet

Nu finns krediter som verifierat bidrar till biodiversitet. Ett efterfrågat inslag och del av de globala målen som tidigare inte riktigt har kunnat verifierats i form av krediter / klimatinvesteringsprojekt. Men nu kan vi meddela att vår partner Climate Impact Partner kan förmedla just detta! 

Globala målen

FN har fastslagit 17 globala mål, även kalladade Sustainbalbe development goals (SDG). Mål och riktlinjer för att vi ska nå en hållbar utveckling. I dagsläget går människan inte mot en hållbar utveckling, vi överutnyttjar jordens resurser, och väldigt få  av de globala målen utvecklas i rätt riktning. 

 

De globala målen hänger ihop, ett område berör ofta ett annat vilket på både gott och ont skapar kedjeeffekter. 

 

För att de globala målen inte bara ska bli färglada kuber på webbsida eller hållbarhetsrapport, så måste det finnas en strategi och tanke kring hur företaget faktiskt ska bidra till att målen uppfylls. Vi hjälper företag att förstå och hur man kan arbeta i enlighet med de globala målen på ett trovärdigt sätt.  Ett sätt är att stödja och investera i de klimatprojekt som 3e part verifierat uppfyller globala mål. Olika projekt uppfyller olika mål, i slutet av 2020 så kom det första projektet som uppfyller alla 17 av FNS globala mål! 

Läs mer om de globala målen på den officiella webbsidan, klicka på bilden med målen nedan för direkt länk. 

globala målen eco now

Prices are currently quite high but will go down once more factories open up. In order for more factories to open up pioneer have to be willing to take the extra cost though. 

EQT, SodaStream and FORES are some of those pioneers in Sweden so far. Prices start at 990 Euro / ton but larger volumes is less expensive. Contact us for on offer.

Direct Air
Capture

Reducing CO2 from the air permanently

There is only one method that is fully  operational that can suck the CO2 out of the air directly, separate it and then store it  permanently. Thats Climeworks DAC plants on Iceland. The plants are driven by thermal energy , requires minimum water and land use, has a direct immediate  reduction impact and once the CO2 has  crystallized with the natural basaltic rock  in  Iceland,  it’s  permapent This is likely the most  important technique we have available right now fighting the increasing  CO2 levels and global  warming.  The first plant opened in 2017 and the next one will open in 2020. Eco Now introduced Climeworks to the Swedish market and is one of few authorized retailers. 

PDF about Climeworks DAC

Link to Climeworks website 

bottom of page