top of page
nova_c_bench_tilde_w_planters.jpg

KLIMAT POSITIV

definition & vägen dit

Det råder många termer och begrepp inom hållbarhet, tillexempel kan negativt och positivt ibland ha i princip samma innebörd. Negativa utsläpp kan bidra till klimatpositivtet tillexempel. Nyligen gjorde vi tillsammans med vår parter RE:Profit ett uppdrag för möbeltillverkaren Green Furniture. Dem ville veta hur hur deras storsäljande produkt Nova C kunde klassas som klimatpositiv samt få hjälp med att räkna fram klimatvinsten av få produktionen cirkulär via ett take back system” - dvs. där produkt istället för att gå till deponi går tillbaka till tillverkaren för reparation och uppfräschning. 

 

Klimatpositiv är en definition som innebär att man reducerar mer koldioxid än man förbrukar.  Max hamburgare var bland de första förtagen att förknippas med detta och har i princip satt standarden för vad termen innebär, även fast det finns andra företag som kompenserat för mer än vad man ger upphov till innan MAX. Upplägget är att man kompenserar för minst 10 % extra och räknar med alla tre så kallade scoope i företagets processer. GreenFurniture valde dock en egen väg.  

Så gick vi tillväga   

Att upprätta ett klimatbokslut och räkna på alla utsläpp i företaget enligt Scope 1, 2 och 3 är en åtgärd vi rekommenderar för alla företag. Det utgör normalt det första steget, kanske ihop med en ISO certifiering, för företag som tittar på att bli klimatpositiva. Men GreenFurniture ville sätta fokus på produkten och hade en begränsad budget. Dem ville också veta om dem kunde tillgodoräkna sig den trädplantering dem redan hade finansierat och på plats följt upp personligen. Givetvis handlar hållbarhetsarbetet primärt om den faktiska nyttan och inte detaljerna i det administrativa, så tillsammans med Re:Profit gick vi igenom en påbörjad LCA analys av deras produkt, korrigerade den med nya och mer exakta data och inkluderade uträkningar för nya marknader samt data för att se klimatnyttan av ett take back system då detta var viktigt för företagets cirkulära ambitioner.

På så sätt kunde vi ta fram uppgifter för vilken klimatpåverkan deras produkt ger upphov till för respektive internationell  marknad under produktens hela livscykel.  

Green Furniture är ett litet bolag så bedömningen var att bolagets övriga utsläpp är relativt små i förhållande till produktion och fokus var som sagt på att göra produkten som står för merparten av deras försäljning klimatpositiv, inte hela bolaget. 

Nästa steg var att räkna ut klimatnyttan av trädplanteringen. Planteringen var tredjehands granskad och blockchainregistrerad så inte samma skogsplantering inte säljs flera gånger till olika företag. Men planteringen var inte beställd genom  traditionella  klimatkompenserings certifikat. Bolaget ville istället ha en personligare uppföljning och kontroll och hade på egen hand hittat till en organisation i Columbia som de tillsammans kunde föra dialog med och bestämma precis vilka träd som skulle planteras och se exakt vart träden är planterade. Det finns olika uppgifter för träds koldioxidslxagring och det varierar hur länge och under vilken del av trädets livslängd som den mest effektivt binder koldioxid, så vi räknande på de minst optimistiska alternativen och tog sedan höjd för bränder, extremväder etc. på samma sätt som om traditionella klimatkompenseringsprojekt i skog gör. Resultatet blev att produktionen redan var klimatpositiva med  inte bara 110 % som rådande standard är, utan med mellan 180 och 300 % beroende på marknad,  och vi kunde sätta en tydlig riktlinje till företag i vilka mängder de behövde plantera framöver för varje såld enhet för att bibehålla detta. Lättbegripligt, anpassat efter kundens förutsättningar och med maximal klimatnytta i fokus. Läs mer om detta på på GreenFurnitures webbsida där även studien kan laddas ned. 

bottom of page